Maters en Hermsen Video

Nova InNovatielab - een rondleiding

Roemer geeft een rondleiding door het Nova InNovatielab. De student experimenteert onder andere met Virtual Reality en andere nieuwe technologie die voor handen is in dit 'lab' in de Nova-vestiging op de Zijlweg in Haarlem.