Maters en Hermsen Video

Dag van de Stad: Nijmegen

Januari 1995. Door de hoge waterstand in de Waal dreigen de dijken het te begeven. Een bijna-ramp met grote consequenties voor Nijmegen...