Maters en Hermsen Video

Natuur in Nederland: Zwolle

Bij nieuwe natuur hoef je niet alleen maar te denken aan uitgestrekte stiltegebieden. Ook in steden is natuur van belang. Architect Rob Moritz legt uit wat natuurinclusief bouwen is en laat een eenvoudig voorbeeld zien. De Zwolse architect denkt dat stedelijke natuur zeer kansrijk is voor de vergroting van biodiversiteit èn de vermindering van wateroverlast en hittestress door klimaatsveranderingen.

Natuurinclusief bouwen is een middel om biodiversiteit te vergroten en om natuur te laten groeien in stedelijke omgeving. Het is één van de vele thema’s in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur waarin provincies en Rijk verslag doen van de groei van het Natuur Netwerk Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid. De zesde editie beschrijft de voortgang in 2019. bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/