Maters en Hermsen Video

Natuur in Nederland: Waalenburg

Hoe is het om als boerengezin natuurbeheerder te worden? Dirk & Mariët Roeper deden het. De familie Roeper woont op Texel, in het hart van natuurgebied Waalenburg. Een eeuwenoude polder en al sinds 1909 in bezit van Natuurmonumenten. In 2019 is het gebied fors uitgebreid en verder verbeterd. Inmiddels ligt er een grasrijk weidevogelreservaat van vijfhonderd hectare: het eindresultaat van een lange en gevoelige belangenafweging tussen landbouw en natuurontwikkeling. In het natuurgebied moeten beschermde weidevogels, waaronder de verdwenen broedende kemphaan hun plek vinden. Ook orchideeën en rode leisoorten bloeien inmiddels volop. De familie Roeper beheert de graslanden voor Natuurmonumenten en zij combineren dat met extensieve veehouderij en hun zorg- en leerboerderij.

Waalenburg krijgt als voorbeeld een vermelding in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur waarin provincies en Rijk verslag doen van de groei van het Natuur Netwerk Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid. De zesde editie beschrijft de voortgang in 2019. bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/

Drone- en natuurbeelden ('057-1'14): Marc Plomp | Vogelinformatiecentrum Texel