Maters en Hermsen Video

Natuur in Nederland: Waterdunen

In West-Zeeuws Vlaanderen wordt nieuwe natuur gecreëerd door middel van een zogenoemde 'getijdenduiker'. Die laat het zilte water van de Westerschelde door, waardoor achter de duinen een uniek natuurgebied ontstaat: Waterdunen. Recreatie gaat hier hand in hand met o.a. de commerciële kweek van zeegroenten. Deze video is onderdeel van een serie rondom de Zesde Voortgangsrapportage Natuur in Nederland. Interessant? Bekijk ook de andere afleveringen en lees het rapport, een publicatie van het ministerie van LNV, het IPO en BIJ12. bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/