Maters en Hermsen Video

Dag van de Stad 2019

Zo'n 2000 professionals verzamelden zich op 28 oktober 2019 in het World Forum in Den Haag voor de Dag van de Stad. In ruim 50 sessies bogen zij zich over alle denkbare vraagstukken rondom de stad van nu, en van de toekomst. dedagvandestad.nl