Maters en Hermsen Video

Alle talenten zijn welkom. Afl. 2: Frouke van Winsum (Provincie Noord-Holland)

Doof zijn en werken in een omgeving waar iedereen kan horen. Voor Frouke van Winsum is het dagelijkse realiteit. Toch draait zij, ondanks haar 'arbeidshandicap' (zoals het officieel heet), volwaardig mee als Interbestuurlijk Toezichthouder bij de provincie Noord-Holland. Dankzij Froukes doorzettings- en aanpassingsvermogen, maar ook de flexibiliteit van haar collega's. De communicatie met Frouke verloopt via simpele gebaren, de computer of telefoon en, als dat nodig is (zoals in deze video), via een tolk. Het is even wennen, zegt een van haar collega's, maar daarna weet je niet anders meer.

Deze video maakt deel uit van een serie in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) waarin we mensen portretteren achter de zogenoemde 'banenafspraak' met het Rijk. In deze wet is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers moeten creëren voor mensen met een arbeidshandicap. De provincies zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan en hebben voor 2018 al meer banen gerealiseerd dan was afgesproken: in 2018 streefden provincies naar 170 gecreëerde banen op 31 december 2018; in juni was dat al ruimschoots gelukt. Zie ook: ipo.nl/publicaties/alle-talenten-zijn-welkom-frouke-van-winsum