Maters en Hermsen Video

Geld & Geluk - Merel Rumping van de Legbank

Merel Rumping (33) woonde van 2003 en 2006 in Colombia, waar ze werkte voor een microkredietbank en straattheater maakte met straatkinderen en voormalige kindsoldaten. Ze ontdekte dat veel Colombianen een been misten en dat het niet eenvoudig was om een betaalbare, passende prothese te krijgen.

Terug in Nederland ging ze werken voor ProPortion en onder de vleugels van deze social entrepreneur heeft Merel de Legbank opgericht.

Hun oplossing heet de "Majicast", een product waarmee iedereen met een middelbare schoolopleiding een prothesekoker kan maken. Met de Majicast kost het 5 uur om een prothese te maken, die zo'n 75 procent goedkoper is dan een gangbaar model. Bovendien kan de Legbank deze onmisbare medische dienstsverlening leveren op plaatsen waar dit hard nodig is: ook in afgelegen en rurale gebieden.

Inmiddels zijn de eerste 5 Majicast verkocht. De ontwikkeling van een app voor prothesemakers is in volle gang en Legbank richt een demolaboratorium op in Colombia. Er leven plannen om het project uit te breiden naar Kenia, India en Bangladesh. De World Health Organisation schat dat 30 miljoen mensen in ontwikkelingslanden een amputatie hebben ondergaan en slechte toegang tot prothesezorg hebben. Wereldwijd is er een tekort aan 40 duizend orthopedisten. Het is de missie van Legbank om dat probleem uit de wereld te helpen.

Met die plannen en haar daadkracht staat de Legbank volop in de schijnwerpers. Bill Gates toonde interesse en het project won de ASN Bank Wereldprijs.Merel is jurylid voor de prijsuitreiking van dit jaar.

Meer weten? Surf naar: legbank.org

De beelden uit Colombia zijn gemaakt door Leonard Fäustle (leonardfaustle.nl)