Maters en Hermsen Video

Dag van Zorg en Veiligheid

Op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken binnen het domein van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Dat deden professionals op 22 mei in Den Bosch tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid. Welke vorm van samenwerking is het meest effectief voor de betrokken burger? Hoe regelen we dit met elkaar? De Dag van Zorg en Veiligheid is een initiatief van de VNG, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, de Nationale Politie, de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties (3RO), de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Veiligheidshuizen en meerdere Veilig Thuis-organisaties.