No results.

Taking Root: The Vision of Wangari Maathai

TAKING ROOT tells the dramatic story of Kenyan Nobel Peace Prize Laureate Wangari Maathai whose simple act of planting trees grew into the nationwide Green Belt Movement dedicated to safeguarding the environment, protecting human rights, and defending democracy.

The film has been translated into 12 languages and can be streamed and downloaded for FREE via this Vimeo page by organizations and individuals working to stop deforestation, the destructive extraction of other natural resources, and related environmental and social issues.

International editions of the film are available in Arabic, Bangla, Chinese, French, Haitian Creole, Hindi, Indonesian, Kiswahili, Portuguese, Russian, Spanish, and Vietnamese.

Film website: takingrootfilm.com/
Producer website: marlboroproductions.com/

Về Nguồn: Tầm nhìn của Wangari Maathai (VIETNAMESE)

'Về Nguồn: Tầm nhìn của Wangari Maathai' là câu chuyện xúc động về Wangari Maathai - chủ nhân giải Nobel Hòa Bình người Kenya. Những hoạt động trồng cây xanh của bà đã phát triển thành Phong trào Vành Đai Xanh, một chiến dịch quốc gia với mục tiêu gìn giữ môi trường, bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy dân chủ. Bộ phim xoay quanh cuộc đấu tranh kiên cường của Maathai trong suốt ba mươi năm nhằm chống lại nạn chặt phá rừng, đói nghèo và áp bức chính trị.

Chúng tôi có bản DVD trong trường hợp bạn không thể theo dõi được bộ phim trên mạng. Vui lòng liên hệ tại địa chỉ takingrootfilm@gmail.com

Powered by Vimeo Pro