Het Leger des Heils helpt en zorgt zo'n125 jaar voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Want wij geloven dat iedereen er toe doet. Vaak hebben mensen met meerdere problemen te maken die met elkaar samenhangen. Daarom heeft het Leger des Heils in veel steden en buurten een breed professioneel zorg aanbod waarin de mens centraal staat. Behalve ruim 5000 proffesionals zijn er ook ruim 10.000 vrijwilligers actief . Om er te zijn voor mensen... met een steuntje in rug, professionele zorg en een bemoedigend woord. Gestimuleerd door de liefde tot God wil het Leger des Heils iedere nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

No results.

Het werk van het Leger des Heils: Domus

De Domus van het Leger des Heils is er voor mensen die langdurig verslaafd, dakloos en vaak ook veel in aanraking met justitie zijn geweest. Op de Domus locatie wordt deze mensen onderdak geboden en krijgen ze hulp structuur aan te brengen in hun dag. Door bijvoorbeeld werk of vrije tijdsprogramma's ondersteunt het Leger des Heils hen bij het herstel van het 'normale' dagelijkse leven.

Voor meer informatie over Domus kun je terecht op: legerdesheils.nl/beschermd-wonen.

Voor meer informatie over het Leger des Heils kun je terecht op legerdesheils.nl of volg ons op Facebook: facebook.com/legerdesheils.

×

Contact