Het Leger des Heils helpt en zorgt zo'n125 jaar voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Want wij geloven dat iedereen er toe doet. Vaak hebben mensen met meerdere problemen te maken die met elkaar samenhangen. Daarom heeft het Leger des Heils in veel steden en buurten een breed professioneel zorg aanbod waarin de mens centraal staat. Behalve ruim 5000 proffesionals zijn er ook ruim 10.000 vrijwilligers actief . Om er te zijn voor mensen... met een steuntje in rug, professionele zorg en een bemoedigend woord. Gestimuleerd door de liefde tot God wil het Leger des Heils iedere nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

No results.

Het werk van het Leger des Heils: ‘10’ Voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Voor meer informatie over het Leger des Heils kun je terecht op legerdesheils.nl of volg ons op Facebook: facebook.com/legerdesheils.

×

Contact