Het Leger des Heils helpt en zorgt zo'n125 jaar voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Want wij geloven dat iedereen er toe doet. Vaak hebben mensen met meerdere problemen te maken die met elkaar samenhangen. Daarom heeft het Leger des Heils in veel steden en buurten een breed professioneel zorg aanbod waarin de mens centraal staat. Behalve ruim 5000 proffesionals zijn er ook ruim 10.000 vrijwilligers actief . Om er te zijn voor mensen... met een steuntje in rug, professionele zorg en een bemoedigend woord. Gestimuleerd door de liefde tot God wil het Leger des Heils iedere nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

No results.

Promotievideo Leger des Heils 3M fonds

Stem op het Leger des Heils via: 3mfonds.nl/stemmen

×

Contact