Viisaat arjen matkat

Lähes kaikki toiminta synnyttää tarpeen jonkinlaiseen liikkumiseen, johon on mahdollisuus vaikuttaa.
Poimi siis itsellesi sopivia vinkkejä ja ideoita videoista siihen, kuinka voisit tehdä viisaamman liikkumisen osaksi omaa arkeasi.
Katso myös
Jakke Jääkarhu videot: vimeopro.com/kuopiokanava/jakke
Fiksusti kouluun: vimeo.com/344784074

OSA 1 Viisas liikkuminen Jarmo Pirhonen

Kuopion kaupunki kannustaa asukkaita viisaaseen arkiliikkumiseen. Arjen askareita voi hoitaa kävellen, pyörällä tai vaikka potkulaudalla. Näin jokainen voi lisätä omaa aktiivisuuttaan arkeen. Viisaat arjen matkat – hankkeessa tehdyt videot kannustavat pohtimaan omaa liikkumistaan uudella tavalla.