Hingstvisning / Stallionshow Tullstorp 2012

Välkommen till årets Hingstvisning på Tullstorp!
Welcome to the Stallionshow at Tullstorp!

Bellagio 1195..................(More horses press the dot below)