Hingstvisning / Stallionshow Tullstorp 2012

Välkommen till årets Hingstvisning på Tullstorp!
Welcome to the Stallionshow at Tullstorp!

Bonaparte Z 95367