1. The Street Librarian (2015)

  The Street Librarian (2015) documentary movie is about the work of Edward Fungo, the Regional Librarian of Morogoro. He’s determined to make Tanzania an informational society one person at a time. Working together with Finnish Library Associations Libraries for Development (Finland/Namibia/Tanzania) he’s creating new models of IT-training and tirelessly travels around Morogoro teaching people about computers. Edwards enthusiasm is infectious and empowering, he’s a true Street Librarian!

  ---

  Street Librarian (2015) kertoo Morogoron aluekirjastonhoitajan Edward Fungon työstä. Hän on päättänyt tehdä Tansaniasta tietoyhteiskunnan yksi henkilö kerrallaan. Yhdessä Suomen kirjastoseuran Kirjastot ja Kehitys hankkeen kanssa Edward on luomassa uusia malleja IT-koulukseen Tansaniassa ja matkustaa väsymättömästi ympäri Morogoroa opettaen ihmisiä kaduilla ja kylissä. Edwardin innostus on tarttuvaa ja muistuttaa mistä kirjastossa todella on kyse! Hän on oikea Katujen kirjastolainen!

  ---

  Dokumentären Street Librarian (2015) handlar om Morogoros regionbibliotekarie Edward Fungos arbete. Han är fast besluten att förvandla Tanzania till ett informationssamhälle en person i sänder. Tillsammans med projektet Biblioteken för utveckling (Finland/Namibia/Tanzania) arbetar Edward med att skapa nya modeller för IT undervisning. Han reser utan att tröttna runt i Morogoro för att lära människor på gatorna och i byarna att använda datorer. Edwards entusiasm smittar av sig och visar vad biblioteken verkligen kan göra. Han är en sann Gatornas Bibliotekarie!

  ---

  Screenplay: Tuomas Lipponen & Panu Somerma
  Directed by: Tuomas Lipponen
  DOP: Panu Somerma
  Camera: Panu Somerma & Mikko Helander
  Edited by: Panu Somerma
  Sound Post Production: Tuomas Kytöniemi
  Music: Pamelo Mounka - L'argent Appelle L'argent
  Produced by: Kirjastokaista.fi

 2. Library Connection: Vantaa - Windhoek (2014)

  Library connection documentary Library Connection -dokumentti kertoo Vantaan ja Windhoekin kaupunkien välisestä yhteistyöstä, jonka tuloksena rakennettiin Greenwell Matongon yhteisökirjasto. Yhteisön jäsenet ovat ottaneet kirjaston omakseen ja sitä onkin kehitetty nimenomaan alueen tarpeita silmälläpitäen. Kirjaston ydinaluetta ovat lasten- ja nuorten palvelut sekä tietotekniikkataitojen kehittäminen ruohonjuuritasolla. Vantaan ja Windhoekin kaupungit ovat yhteistyössä luoneet pohjaa kirjastoverkon rakentamiselle Namibiassa ja tulokset ovat olleet loistavia. Mukana on ollut kirjastoammattilaisia Espoon, Helsingin ja Vantaan kirjastoista tuoden yhteen eri kirjastopalveluiden asiantuntijoita. Projekti päättyy vuoden 2014 lopussa ja dokumentissa käydään läpi sen 10-vuotista historiaa ja vaikutuksia.

  Library Connection documentary is about the co-operation between Vantaa and Windhoek which resulted in establishing the Greenwell Matongo Community Library. The services were developed according to the needs of the community and the response has been extremely positive. The core of the services is children and youth and teaching IT-skills at grassroot level. Vantaa and Windhoek have created a basis for building a modern library network in Namibia and the results have been excellent. Library professionals from Espoo, Helsinki and Vantaa have co-operated with colleagues in Namibia to answer the specific needs of the community. The project is ending at the end of 2014 and it’s time to review the effects.

  Library connection documentary Dokumentären Library Connection handlar om ett samarbete mellan städerna Vanda och Windhoek, som resulterade i att det byggdes ett bibliotek i förstaden Greenwell Matongo. Invånarnas behov togs i beaktande då bibliotekets tjänster utvecklades och responsen har varit överväldigande positiv. Bibliotekets kärnområden är tjänster för barn och unga och förmedling av IT- kunskaper på gräsrotsnivå. Vanda och Windhoek har gemensamt skapat en grund för utbyggnaden av ett modernt biblioteksnätverk i Namibia och resultaten har varit fantastiska. Biblioteksproffs från biblioteken i Esbo, Helsingfors och Vanda har tillsammans med namibiska kolleger deltagit i projektet, som avslutas år 2014. Dokumentären handlar om projektets 10-åriga historia och de effekter projektet haft.

  ------------------------------------------------------------

  kesto / längd / length: 30 min
  kieli / språk / language: suomi ja englanti / finska och engelska / finnish and english
  tekstitys / undertexter / subtitles: suomi / english / svenska
  ohjaaja / regissör / director: Panu Somerma
  kuvaaja / film / cameraman: Panu Somerma
  leikkaaja / klipp / editor: Panu Somerma
  äänen jälkikäsittely / audio efterbearbetning / post audio: Tuomas Kytöniemi
  käännökset / översättningar / translations: Panu Somerma, Mikko Helander & Anssi Sajama
  tuotanto / produktion / production: Kirjastokaista - Kirjastot.fi, 2014

  ------------------------------------------------------------

  lisätietoja / mera info / more info: libraryconnection.fi/
  facebook: facebook.com/libraryconnectiondocumentary
  ota yhteyttä / ta kontakt / contact: Panu Somerma - panu.somerma[at]kirjastot.fi

 3. Gateway to the world - english subtitles

  The documentary film Gateway to the world takes place in Namibia’s capital city Windhoek, Katutura suburban area. In the film, two young library users are followed around the poor Greenwell Matongo area, where the local library functions as the people’s gateway to better life. Trevelin, 20 years, did not pass the 10th grade of schooling and ended up as one of the many out-of school youths in the area. Persuaded by a friend, he found his way to the nearby library, got interested in studying computers and is nowadays giving basic computer classes as a volunteer teacher in the library. Anna, 13 years, is a schoolgirl at the Olof Palme primary school. Every day
  after school she heads her way up to the Greenwell library. Anna is one of the library prefects: she helps other schoolkids with their homework and library customers in computer usage; and plays
  with children, for whom the library is one of the few safe havens around. All the hours spent at the library have also reflected positively to Anna’s school results, and in the future she intends to
  continue studying to become an engineer.

  The Greenwell Matongo library was initially founded in cooperation between the cities of Windhoek and Vantaa (Finland). The target was to bring the library services down to the grassroots level. The library was opened in 2005, and today it may well be proofed, that the expectations laid for the library have even gotten exceeded. The public has embraced the library and users are so many that there is hardly enough room to accommodate everyone. Nowadays the Greenwell Matongo Library also serves as an example library to the Libraries for Development project, which started in 2012 and is administered by the Finnish Library Association. The good lessons learnt from Greenwell will thus be extended both around Namibia (20 libraries) and even to Tanzania (2 libraries in the initial phase).

  Lenght: 29 min
  Language: english
  Subtitles: english
  Directed, written by Tuomas Lipponen
  Camera operator: Panu Somerma
  Editor: Petri Mäkitalo
  Sound post production: Jukka Putkinen
  Produced by: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2013

Powered by Vimeo Pro