Lidskost ve světě médií

Asociace waldorfských škol České republiky,
Asociace waldorfských mateřských škol
ve spolupráci s
Evropskou radou pro waldorfskou pedagogikou – ECSWE,
Mezinárodní konferencí waldorfského hnutí – Haagským kruhem
a Mezinárodní asociací waldorfských mateřských škol IASWECE

Lidskost ve světě médií - VÝZVY VÝCHOVY V DIGITÁLNÍM VĚKU

Douglas Gerwin, Ph.D. - „Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“