No results.

Oefening 35: circumductie- en deviatiebeweging - 'inslijpen' van de verschillende fases met de XCO-trainer