No results.

חגי נתיב||צלם תת ימי

גלריית וידאו תת ימי של חגי נתיב

מצגת שקופיות לכנס ממשקי ים

מצגת תמונות שצולמו בים התיכון בלבד והמראה את העושר הקיים בו מבחינת בעלי חיים ולבסוף חלק מממשקי אדם וים המוקמים בו בשנים האחרונות כדי לעורר דיון בנושא

×

Contact