No results.

חגי נתיב||צלם תת ימי

גלריית וידאו תת ימי של חגי נתיב

מגוון ביולוגי לתערוכה נודדת - אקואושן

צפו בסרטון אשר מקבץ בתוכו מעט ממה שאנו רואים בצלילותינו ומנסה לתת טעימה קטנה מהמגוון העצום של בעלי חיים המיישבים את הים התיכון.

הסרטון, שהופק ע"י עמותת Ecoocean , בשיתוף עם המרכז לניטור הים התיכון - Med. Monitoring Centre נערך עבור תערוכה נודדת אשר תוצג בפני הקהילות היהודיות בעולם כדי להציג בצורה וויזואלית וייחודית את השימושים, האתגרים והאפשרויות העומדות בפנינו בפיתוח ושימור משאבי הים של ישראל.

מטרת התערוכה הינה להעביר את המסר שאזורי ים הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ואשר טמון בהם פוטנציאל עצום לפיתוח משאבי הים של ישראל מחד ואתגרים רבים בשימור ושיפור הסביבה הימית והחופית מאידך.

התערוכה ואיתה הסרטון, יוצגו החל מחודש נובמבר בוועידה השנתית שתתקיים בוושינגטון של כל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה ולאחר מכן תתחיל במסע בכל יבשת צפון אמריקה ובעולם.

בין הנושאים שיוצגו בתערוכה: חינוך ומחקר ימי, ארכיאולוגיה עתיקות שנמצאו במי הים, בהם
אוצר רומי קדום ופסל אל השמש בשיתוף עם רשות העתיקות, מגוון ביולוגי, שמורות טבע, התפלת
מים, חיפוש והפקת אנרגיה מנפט וגז.

×

Contact