No results.

חגי נתיב||צלם תת ימי

גלריית וידאו תת ימי של חגי נתיב

תיוג כרישים בחדרה

המרכז לניטור הים התיכון באוניברסיטת חיפה פותח שכבת ניטור חדשה שתתמקד בטורפי על גדולים. אחד הפרויקטים במסגרת זו הינו ניטור דגי סחוס, ומתחיל בתיוג כרישים במוקדי המשיכה הידועים שלהם. הפרוייקט מבוצע בשיתוף עם הדוקטורנטית עדי ברש מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה ובהיתר של רשות הטבע והגנים.
תיוג כרישים, מדידתם ולקיחת דגימת דנא זו שיטת ניטור כרישים בסיסית ומקובלת בעולם בתכניות ניטור דומות. לכידה חוזרת של הכרישים המתויגים מאפשר ביצוע הערכת גודל אוכלוסייה ומעקב אחר גדילת הפרט באוכלוסיה. בעתיד נוסיף שכבות ניטור כרישים נוספות שעליהן נעדכן בהמשך.

הסרטון צולם במהלך התיוג האחרון שבוצע בחדרה. עד היום תיוגו ארבע כרישות נקבות, כנראה מהמין כריש עפרורי (בדיקות הדנא יתנו תשובה סופית לגבי המין). לשתיים מהן הותקן משדר אקוסטי לטובת מחקר הדוקטורט של עדי ברש.

×

Contact