120ste Algemene en speciale Ledenvergadering van het Bataafsch Genootschap op zaterdag 7 september 2019 te Rotterdam.
bataafschgenootschap.nl

No results.