No results.

Atelier Filmkunst KASKA DKO

Levende Zielen

Pastoor Luk dreigt zijn parochiekerk te verliezen aan een projectontwikkelaar. De rechter beslist in zijn uitspraak dat de pastoor hieraan kan ontsnappen als hij vier zaterdagen na elkaar tien levende zielen kan samenbrengen voor de viering. De pastoor en zijn koster interpreteren dit wel heel ruim...