No results.

Firda VGS Mediesenter

I over ti år har lærarane på studieretninga «medium og kommunikasjon» på Firda vidaregåande skule undervist elevar i alt innan marknadsføring, informasjonsarbeid og journalistikk. Alle sit på stor kunnskap og erfaring på mange medieplattformer både gjennom utdanning og yrkespraksis. Gjennom nyskapinga Firda vgs mediesenter tilbyr no skulen denne kompetansen til næringslivet lokalt og regionalt.

Firda vgs mediesenter er ei verksemd tilknytta MK-avdelinga ved Firda vgs. I tillegg til å tilby sin kompetanse og tjenestar i kommersiell retning, skal denne verksemda sikre at elevane får relevant erfaring med yrkeslivet gjennom utdanninga.

Line Dybedal - It's an illusion (Live)

Video er produsert av 2. klasse medium og kommunikasjon Firda vidaregåande skule på oppdrag frå NRK.
Foto: Lasse Fløde
linedybedal.com/