No results.

Goodman’s development for Amazon in Poland

Goodman w obecności przedstawicieli firmy Amazon oraz władz lokalnych wmurował kamień węgielny we Wrocławiu symbolicznie inaugurując budowę pierwszego centrum logistycznego firmy Amazon w Polsce.

Goodman in the presence of Amazon and members of local government has laid the cornerstone in Wroclaw to celebrate the development of Amazon’s first Polish fulfilment centre.

DOP/Zdjęcia: Maciej Uchmański
Sound/Dźwięk: Sylwester Zdobylak
Editor/Montaż: Leonard Należyty
Production/Produkcja: Filmum 2014

zobacz więcej produkcji Filmum: vimeo.com/filmum/videos
napisz do nas: produkcja@filmum.pl
filmum.pl

×

Contact