Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

11. Gerra Hotza: borroka

"XX. mendeko historia", 3. DVDa (BBC).