Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

15. Arabiarrak eta Israel 1947tik aurrera

"XX. mendeko historia", 4. DVDa (BBC).