Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

14. Txina, Mao ondoren

"XX. mendeko historia", 4. DVDa (BBC).