Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

13. Gizon baten iraultza (Mao Zedong)

"XX. mendeko historia", 4. DVDa (BBC).