Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

6. Bakearen aldeko arrazoiak

"XX. mendeko historia", 2. DVDa (BBC).