Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

2. Oparotasuna eta porrota

"XX. mendeko historia", 1. DVDa (BBC).