Programa hauen bidez XX. mendeko hurbileko historian gertatutako zenbait gertaera garrantzitsu azaldu nahi da, zembait pasadizo eta funtsezko gai argituz.

4. Rooselvelt eta New Deal-a

"XX. mendeko historia", 1. DVDa (BBC).