Mae Rhwydwaith Lymffoedema Cymru wedi cynhyrchu’r ffilmiau hyn i gefnogi cleifion, gofalwyr a chlinigwyr i reoli lymffoedema yn effeithiol.

Mae pob ffilm yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cael ei diweddaru wrth i’r dystiolaeth newid.

Mae cleifion o bob oed yn dweud bod y ffilmiau yn ddefnyddiol iddynt ddeall eu salwch. Cawsant eu ffilmio mewn lleoliadau clinigol yn ogystal â chartrefi’r cleifion, gan adeiladu darlun o sut y gall pobl ddysgu byw gyda lymffoedema a’i reoli o ddydd i ddydd.

Pan fyddwch yn rhoi linciau i’r ffilmiau i’ch cleifion gallant eu gwylio sawl gwaith a’u rhannu â’u teulu a ffrindiau.

A wnewch chi lenwi’r ffurflen adborth hon:
medic.video/feedback-lymphedu