Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG a chleifion wedi gweithio gyda thîm PocketMedic i wneud y gyfres hon o ffilmiau gwybodaeth am iechyd. Adolygwyd pob ffilm gan glinigwyr a chleifion fel ei gilydd i sicrhau bod yr wybodaeth ynddynt yn eich helpu chi i ddeall a rheoli eich cyflwr. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw broblemau neu bryderon am eich iechyd dylech gysylltu â’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor.

Byddem yn hoffi gwybod a ydych yn credu bod y ffilmiau hyn yn ddefnyddiol neu os oes gennych awgrymiadau am wybodaeth arall y byddech yn ei chael yn ddefnyddiol, drwy gysylltu â ni yn patient@pocketmedic.org