No results.

De Zwarte Hand tv

VERZETSBEWEGING KLEIN - BRABANT Vaartland en de Rupelstreek.
Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945

Vaandel DZH_fragment-Kinderen van het verzet

Fragment uit _Kinderen van het verzet_ met de vaandel van De Zwarte Hand