No results.

De Zwarte Hand tv

VERZETSBEWEGING KLEIN - BRABANT Vaartland en de Rupelstreek.
Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945

Een kwestie van chance

Het relaas van Louis Vivijs,
docu-portret over Louis Vivijs, verzetsstrijder van De Zwarte Hand tijdens de tweede wereldoorlog.