No results.

De Zwarte Hand tv

VERZETSBEWEGING KLEIN - BRABANT Vaartland en de Rupelstreek.
Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945

repo-29082018

Verslag onthulling gedenkplaat aan de kerk van Tisselt en
boekvoorstelling nieuwe uitgave De Zwarte Hand door Tjen Mampaey