No results.

De Zwarte Hand tv

VERZETSBEWEGING KLEIN - BRABANT Vaartland en de Rupelstreek.
Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945

fragment Lezing Tjen Mampaey 21 november

Tjen Mampaey schreef het boek "De Zwarte Hand. Het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek" in 1993. Het werd uitgegeven bij EPO. De Zwarte Hand was een van de eerste Belgische verzetsbewegingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beweging was vooral actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek. Al in oktober 1941 waren 109 van hun leden aangehouden en naar Mechelen of Breendonk gevoerd. Slechts 37 leden hebben de concentratiekampen overleefd.
De auteur frist het Klein-Brabants geheugen hieromtrent terug op.