No results.

Handleiding voor managers

Digitale Checklisten maakt voor iedere functionaliteit van de applicatie een How to-video. Deze korte instructiefilmpjes bespreken stapsgewijs hoe een bepaalde functionaliteit werkt. Een voice-over voorziet de filmpjes van een heldere uitleg. De tekst onder de instructiefilmpjes beschrijft de stappen van de functionaliteit.

Hoe maak ik een projectrapportage?

How-to filmpje: Projectrapportage maken in Digitale Checklisten voor managers.

Om een projectrapportage te maken neem je de volgende stappen:
Stap 1 klik op ‘Dashboard’ om het dashboard te openen.
Stap 2 nu ben je in het dashboard.
Stap 3 selecteer onder ‘Datum’ in de velden ‘Van’ en ‘Tot’ de begin en einddatum van het project.
Stap 4 het dashboard toont de data van de geselecteerde periode.
Stap 5 selecteer in de tabel 'Gebaseerd op' de checklist van het project.
Stap 6 de cirkeldiagrammen tonen het aantal checklisten, het aantal overtredingen en het aantal afgeronde overtredingen van het project.
Stap 7 klik op ‘Download als Excel’ om de geselecteerde informatie te downloaden als Excelbestand.

×

Contact