No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Digitalt utenforskap i digitale livshendelser. Fagsamling for sammenhengende tjenester og livshendelser

Alle som jobber med livshendelsene må spørre seg: Hvem er de sårbare gruppene for digitalt utenforskap i min livshendelse? Hvordan kan digitalt utfordrede kan få et likeverdig tjenestetilbud og sammenhengende tjenester når den digitale kompetansen er lav?

I arbeidet med de 7 prioriterte livshendelsene er det viktig at vi ser utfordringene med digitalt utenforskap og tar disse utfordringene på alvor.

Dette er temaer vi adresserer i denne fagsamlingen.

Innledere i denne fagsamlingen er:

- Stian Lindbøl fra KMD, leder arbeidet med strategien «Digital hele livet». Stian Lindbøl forteller om strategien – hvordan det jobbes med å få den ferdig, hva den inneholder og om målene.

Espen Sunde og Trude Mariane Midtgård forteller om hvordan NAV møter utfordringene med digitalt utenforskap.

Torunn Tømmervold, Koordinator Forumet Digitalt utenforskap og Liv Edel Berge, veileder fra Trondheim folkebibliotek, forteller om deres erfaringer med å møte de som er digitalt utenfor. Hva gjør Trondheim folkebibliotek, hvem er de som oppsøker tilbudet, og hva trenger de hjelp til?

Tid: Onsdag, 16 juni, kl. 11.00 - 12:30.

Powered by Vimeo Pro