No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Brukerperspektiv i komplekse prosjekter. Fagsamling for sammenhengende tjenester og livshendelsene.

Dette webinaret er et samarbeid mellom Stimulab og Sammenhengende tjenester og livshendelser. I arbeidet med de 7 livsehendelsene kan vi lære mye av andre prosjekter og initiativer som jobber med komplekse problemstillinger.

Tematikken for weninaret er brukerperspektiv i komplekse prosjekter,

Å sette brukeren i sentrum er et sentralt prinsipp i både forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Offentlig sektor har i de senere årene omfavnet brukerretting og i dag er det mange som utvikler helhetlige tjenester gjennom samskaping og kontinuerlig testing.

Men er det nok å tenke brukerretting? Erfaringer fra fem år med StimuLab og arbeidet med sammenhengende tjenester i Digdir, viser at det er en økning i prosjekter som er komplekse, flokete og spenner på tvers av virksomheter og etater. For å utvikle gode sammenhengende tjenester må det etableres en felles forståelse for utfordringsbildet samtidig som aspekter som økonomi, sikkerhet, teknologi og lovgivning løftes frem – i tillegg til brukerperspektivet.

På webinaret hadde vi besøk av Svein Børge Hoftun og Bente Moen fra Bydel Nordre Aker, og Camilla Dahl og Benedicte Lilleng fra NAV. De delte sine erfaringer om hvordan man beholder brukerperspektivet og samtidig innretter prosjekter på et systemisk nivå. De fokuserte også på lederens rolle i arbeidet med å etablere nye metoder for å sette brukerdrevet innovasjon i system i virksomheten.

Powered by Vimeo Pro