No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

DigiBarneverns erfaringer med å skape et godt samarbeid mellom stat og kommune

I arbeidet med de syv livshendelsene er det mye å lære fra det nasjonale prosjektet DigiBarnevern. DigiBarnevern er et nasjonalt digitalt løft for barnevernet. DigiBarnevern består av seks delprosjekter fordelt på en statlig og en kommunal del. DigiBarnevern hentet kunnskap fra arbeidet i DigiSos og DigiHelse for å få en god start. I innlegget forteller divisjonsdirektør for digital utvikling i Bufdir, Harald Hegerberg, om DigiBarneverns erfaringer med å skape et godt samarbeid mellom stat og kommune. Hva skal til for å skape gode resultater i samarbeid?

Powered by Vimeo Pro