No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

DE7 - fagsamling Samarbeidsmodeller for innovasjon og utfordringer for utvikling av sammenhengede tjenester.

Denne videoen er et opptak fra digital fagsamling for deltakerne i arbeidet med syv prioriterte livshendelser som ble holdt 19 mai, 2020. Møtet ble holdt som et teamsmøte.

Tema: Samarbeidsmodeller for innovasjon og utfordringer for utvikling av sammenhengende tjenester. Vi har invitert tre spennende foredragsholdere til å snakke om innovasjon, samarbeidsmodeller og hva som er utfordrende ved tverrsektoriell tjenesteutvikling.

Powered by Vimeo Pro