No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Fagsamling DE7 - Lær av prosjektet Vilkår for førerett

Prosjektleder Jan Edv. Isachsen fra Vegdirektoratet deler sine erfaringer fra prosjektet Vilkår for førerrett som er et samarbeidsprosjekt mellom fire etater i tre sektorer. Isachsen gir konkrete råd for oppstartsfasen; om brukerorientering og felles problemforståelse, forankring på virksomhetsnivå/departementsnivå for alle som er involvert, hvordan starte samarbeidet, finansiering, organisering og styring.

Powered by Vimeo Pro