No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

DE7 - Opptak 2 samling, 12 februar - Lær av andre, med Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

Det er mye lære av andre. Svein Kristensen, leder av digitaliseringsrådet, forteller om viktige erfaringer med samarbeid på tvers. Erfaringene er basert på prosjektene som har blitt behandlet i digitaliseringsrådet og i Sveins tid som skattedirektør.

Powered by Vimeo Pro