No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Videopptak av digital fagsamling for deltakerne i arbeidet med de syv livshendelsene. Tema_ Hvordan dra nytte av vårt felles øko

Videopptak av digital fagsamling for deltakerne i arbeidet med de syv livshendelsene, gjennomført 23 september 2020. Temaet for samlingen var Hvordan dra nytte av vårt felles økosystem av digitale fellesløsninger fra statlig og kommunal sektor. Mer informasjon om arbeidet med de sju livshendelsene finner du på digdir.no/ og valget Sammenhengende tjenester.

Powered by Vimeo Pro