No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Fagsamling om arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv

For å lære mest mulig av hverandre, er det viktig å være åpen og dele erfaringer og kunnskap om det som gjøres i de ulike livshendelsene. Kunnskapen og erfaringene er nyttige både i arbeid med de konkrete livshendelsene i digitaliseringsstrategien, men også for arbeid med andre sammenhengende tjenester. Dette er den 8 fagsamlingen om livshendelser og sammenhengende tjenester i det offentlige.

I fagsamlingen forteller Bredo Swanberg, leder av livshendelsen, mer om formålet med livshendelsen Dødsfall og arv, om hvordan de jobber med innsiktsarbeidet, litt om erfaringer fra arbeidet med løsningen «Oppgjør etter dødsfall» og hvilke planer de har fremover.

Powered by Vimeo Pro