No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Fagsamling om offentlig-privat samarbeid om digital tjenesteutvikling

Tema: Offentlig-privat samarbeid om digitale tjenesteutvikling

Offentlig-privat samarbeid i digital tjenesteutvikling er tematikken vi tar opp i denne samlingen. Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP) og StartOff vil dele sine erfaringer om offentlig-privat samarbeid. Målet med denne fagsamlingen er å presentere, DSOP og StartOff, to muligheter for privat-offentlig digitaliseringssamarbeid som kan ha stor verdi i arbeidet med de syv livshendelsene og andre sammenhengende tjenester. Ved å kjenne til StartOff og DSOP kan dere som jobber med livshendelsene og sammenhengende tjenester oppdage nye muligheter for samarbeid.

Tid: Onsdag, 29.09.2021 juni, kl. 11.00 - 12:40.

Samlingen har tre innslag:
1.Hva sier innovasjonsbarometeret om innovasjon og offentlig privat samarbeid? Lyninnlegg om resultater fra årets innovasjonsbarometer. Fredrik Danker Monsen, Digitaliseringsdirektoratet.

2.Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP) er en samarbeidskonstellasjon mellom finansnæringen og offentlig sektor som har bidratt med gevinster i milliardklassen. I DSOP har man opparbeidet seg svært viktige erfaringer om nytteverdi, suksessfaktorer og fallgruver knyttet til privat-offentlig samarbeid. Nils Inge Brurberg, fagsjef i DSOP-programmet, deler erfaringer han ser kan være verdifulle i arbeidet med de sju livshendelsene og sammenhengende tjenester.

3.Erfaringer viser at startups ofte tilbyr mer innovative løsninger enn de etablerte leverandørene. Det nystartede StartOff-initiativet, et samarbeid mellom DFØ, Digdir og LUP (Leverandørutviklingsprogrammet), som skal bidra til å bringe oppdragsgivere og startups sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor. Her ligger det nye muligheter for å lage innovative sammenhengende løsninger for livshendelsene. Vi får en intro til hva Startoff er og kan bidra med, samt høre fra en av initiativets første brukere – NAV -om deres erfaringer med å benytte seg av StartOff, med Daniel Neegaard, kontorsjef for design i Nav.

Powered by Vimeo Pro