No results.

Innovasjonsprisen 2016

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2016 var på 500.000 kroner og gikk til Bærum kommune for deres målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.

BERGEN - Innovasjonsfilm 2016

Kommunene er helt sentrale i løsningen på klima- og miljøutfordringer. Bergen har innsett at dette er komplekse utfordringer som krever innovasjon, djervhet og handling.

I Bergen kommune var det på midten av 2000-tallet tydelig at de ville få utfordringer i å håndtere avfall i den indre bykjernen i de kommende årene. Bergen valgte i samarbeid med BIR en dristig løsning som er unik i Norge. Bossnettet som løsningen kalles er en helt ny infrastruktur for avfall, der søppel blir fraktet med luft under byens gater. Denne løsningen fjerner søppeldunker, lukt, skadedyr og brannfarer fra byrommet. Samtidig som det samfunnsøkonomiske potensialet er stort. Bergen har møtt på en rekke utfordringer underveis, men kunne høsten 2015 markere åpningen av den første delen av Bossnettet.

Powered by Vimeo Pro